Zgłoszenie

    • wpisowe OWG: 80 PLN
  • wpisowe Gospel KIDS*: 40 PLN

*Warsztaty dla dzieci w wieku do 12 lat

Warunkiem uczestnictwa w Olsztyńskich Warsztatach Gospel jest:

    • przesłanie zgłoszenia (uczestnik otrzyma potwierdzenie na podany przez niego adres mailowy)
  • dokonanie wpłaty na konto: Credit Agricole nr 93 1940 1076 3031 0113 0000 0000, Kościół Zielonoświątkowy TWOJA PRZYSTAŃ w Olsztynie
    ul. Pstrowskiego 34, 10-602 Olsztyn
    z dopiskiem – „(imię i nazwisko uczestnika) OWG2019”

W punkcie rejestracyjnym należy przedstawić dowód wpłaty uczestnictwa. W przypadku nie dokonania wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.

ZGŁOSZENIE ONLINE UCZESTNIKA:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Olsztyńskimi Warsztatami Gospel


Wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika chóru dziecięcego OWG /Gospel KIDS/

*organizatorzy nie zapewniają opieki przed i po zakończonych warsztatach

Dziękujemy za zgłoszenie. Automatyczne potwierdzenie zostało wysłane na Twój e-mail…
UWAGA: Potwierdzenie w zależności od poczty może trafić do spamu…