wpisowe OWG: 80 PLN

wpisowe Gospel KIDS *: 40 PLN

* Warsztaty dla dzieci w wieku do 12 lat

Warunkiem uczestnictwa w OLSZTYŃSKICH WARSZTATACH GOSPEL jest :

  • przesłanie zgłoszenia (uczestnik otrzyma potwierdzenie na podany przez niego adres mailowy)
  • dokonanie wpłaty na konto:

Kościół Zielonoświątkowy TWOJA PRZYSTAŃ w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 34, 10-602 Olsztyn

Credit Agricole nr 93 1940 1076 3031 0113 0000 0000

z dopiskiem – ” (imię i nazwisko uczestnika) Olsztyńskie Warsztaty Gospel

W punkcie rejestracyjnym należy przedstawić dowód wpłaty uczestnictwa. W przypadku nie dokonania wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.

ZGŁOSZENIE ONLINE UCZESTNIKA:

(Gospel Kids*)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Olsztyńskimi Warsztatami Gospel


Wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika chóru dziecięcego OWG /Gospel KIDS/

*organizatorzy nie zapewniają opieki przed i po zakończonych warsztatach

Dziękujemy za zgłoszenie. Automatyczne potwierdzenie zostało wysłane na Twój e-mail…
UWAGA: Potwierdzenie w zależności od poczty może trafić do spamu…