ORGANIZATOR:

         

PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

Wydarzenie wspierane ze środków Gminy Olsztyn

ORGANIZATOR KONCERTU FINAŁOWEGO OWG:

SPONSORZY