Komentarze są wyłączone

CDN z pastorem Wojciechem Gajewskim

Niejednokrotnie przychodzą nam na myśl pytania jak funkcjonował Kościół czasów apostolskich, czym się zajmował, a czym nie, na co kładł nacisk? Dr hab. pastor Wojciech Gajewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego w sposób wybitny i kompetentny przeniesie nas w inspirujący świat świadectwa Chrześcijan I wieku. Przekaz Biblii, głęboko umocowany w kontekście historycznym będzie dla nas kopalnią duchowej inspiracji. Zapraszamy do Twojej Przystani!

Komenarze są wyłączone.