“Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi…” Ps.34.

Spotkania kobiet są odpowiedzią na pragnienia naszych serc. Jako kobiety w różnym wieku: panny, młode mężatki, matki i babcie spotykamy się, by rozmawiać, modlić się i czytać wspólnie Słowo Boże, ucząc się jak żyć dla Pana Boga. Wiele z nas mierzy się z mnóstwem wyzwań na co dzień, a spotkania są przystanią, gdzie możemy nabrać nowych sił, inspiracji od Boga i od siebie nazwajem.

 

na-pasdddek-spotkania-dla-kobiet2

Wierzę, że ten rok będzie owocny w życiu każdej z nas- tego sobie i wszystkim życzymy.

Szukajmy Pana, bo On jest blisko…

Zapraszam w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

kontakt: Dorota Mendalka
dorotamendalka@gmail.com
+ 48 793 601 639