Komentarze są wyłączone

Henryk Dedo – Warsztaty 01.12.18r. godz. 14.00

Henryk Dedo urodził się 6 lipca 1957 roku w Jeleniej Górze. W wieku 13 lat uwierzył w Jezusa Chrystusa i rozpoczął świadome życie z Bogiem. Poprzez dramatyczne przeżycia odkrył, jak ważne jest dzielenie się Ewangelią.

W 1983 roku ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii ewangelickiej. Przez 6 kolejnych lat pracował jako kierownik Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej.

W czasie studiów zrodziły się dwie jego największe pasje: praca duszpasterska wśród młodzieży oraz praca “z mikrofonem”. Pierwsza zaczęła się od prowadzenia chrześcijańskich obozów młodzieżowych i trwa nieprzerwanie do dziś. Pomimo upływających lat, Henryk nadal potrafi nawiązywać dobry kontakt z młodymi ludźmi, a ci lubią słuchać jego wykładów i darzą go szacunkiem.
Drugą pasją jest realizowanie inspirujących audycji i reportaży radiowych, zachęcających do stawiania sobie ważnych pytań egzystencjalnych. Jako reportażysta należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Prace Henryka oraz Waldemara Kasperczaka – realizatora dźwięku – były wielokrotnie nominowane i nagradzane w najważniejszych polskich i europejskich konkursach radiowych.

Od 1996r. kieruje Fundacją Głos Ewangelii. Jest członkiem Rad chrześcijańskich fundacji i Seminariów Teologicznych, ewangelistą Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Posiada honorowe obywatelstwo Stanów Nebraska oraz Kentucky w USA. Henryk jest mężem Diny, ojcem dwóch dorosłych córek, dziadkiem Kuby i Piotra. W wolnym czasie, poza czytaniem, książek jeździ na nartach, chodzi po górach, uprawia windsurfing i gra w siatkówkę. Przyjaciołom chętnie udziela rad z zakresu wiedzy o zdrowym żywieniu.

Komenarze są wyłączone.