Komentarze są wyłączone

Zrzutka.pl

Światło rozświetla ciemności! Doświadczyliśmy i doświadczamy tego codziennie w naszym życiu. To prawda dotycząca nie tylko życia duchowego, ale także tego zwykłego, cielesnego… Niedługo zapalimy latarnie nowych pomieszczeń kościoła Twoja Przystań w Olsztynie. Zapraszamy do udziału w tym dziele. Celem zbiórki jest pozyskanie środków na zakup i montaż instalacji elektrycznej parteru kościoła o powierzchni 600m2. 

Nasz kościół stał się częścią historii Olsztyna przez życie duchowe, działalność charytatywną, terapeutyczną, kulturalną, oraz edukacyjną. W Twojej Przystani Bóg przemieniał życia ludzi, ratując ich w dramatycznych okolicznościach i zwykłych zmianach każdego dnia. To tuu doświadczamy Bożych przełomów, które rzutują na życie małżeństw, rodzin i miasta.

Zobacz więcej: https://zrzutka.pl/yppc8s

Komenarze są wyłączone.