Szkółka niedzielna i punkt katechetyczny to zajęcia dla dzieci i młodzieży

prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, którzy z zaangażowaniem i sercem przygotowują, realizują program.

szkolka

 

 

Zajęcia mają na celu wprowadzenie najmłodszych i młodych ludzi w świat wartości biblijnych, zgłębienie wiedzy o Bogu, przekazanie biblijnej wykładni wiary oraz praktyki życia nią na co dzień.

Dzieci i młodzież mają możliwość skorzystania z pełnego zakresu narzędzi edukacyjnych – od zajęć klasowych, przez warsztaty i wyjścia do kina, po wyjazdy integracyjne. Nauczyciele przy pomocy urozmaiconych form (rysunek, muzyka, zabawy integracyjne, plastyka) oraz własnego doświadczenia, przekazują wiedzę opartą o najlepsze źródło wiary – Pismo Święte.

Szkółka niedzielna - Twoja Przystań - Kościół Zielonoświatkowy Olsztyn

Wiemy, że poznawanie Boga i życie z Nim to wielka przygoda, na rozpoczęcie której nigdy nie jest za wcześnie ani za późno 🙂