Komentarze są wyłączone

REMONT-Koszary Dragonów

W listopadzie 2017 roku staliśmy się najemcami historycznego obiektu wojskowego, położonego w centralnej części Olsztyna, na terenie dawnych koszar wojskowych przy ulicy Gietkowskiej 9i. W listopadzie 2018 po podjęciu czerwcowej, stosownej uchwały przez Radę Miasta Olsztyna podpisaliśmy umowę najmu obiektu na okres 30 lat.

Przez ostatni rok nasze działania skoncentrowaliśmy na przygotowaniu koncepcji zagospodarowania obiektu, w oparciu o badania i wytyczne konserwatorskie. Obecnie przygotowujemy szczegółowy projekt budowlany remontu części obiektu. Naszym celem jest, by do końca 2019 roku zająć w użytkowanie część budynku, tym samym przenieść tu siedzibę zboru Twoja Przystań. Przed nami wielkie wyzwanie organizacyjne, logistyczne i finansowe.

Nasze działania poprzedziła sprzedaż dawnego budynku Kościoła przy ulicy Obrońców 22, który ze względu na rozwój zboru, nie spełniał już naszych podstawowych potrzeb lokalowych. Do sprzedaży doszło w roku 2013. Od tego czasu funkcjonujemy w obiektach wynajmowanych; najpierw przez 2 lata zgromadzaliśmy się w Hotelu Wileńskim, potem wynajęliśmy powierzchnię przy ulicy Pstrowskiego 34 – ale i to miejsce – choć dużo większe – wyczerpuje swoje możliwości lokalowe.

Powierzamy naszą przyszłość przede wszystkim Bogu, przykładając ręce do dobrego dzieła, które – jak wierzymy – On sam prowadzi.

Fundusz Remontowy :

88 1940 1076 3031 0113 0010 0000

Komenarze są wyłączone.