Komentarze są wyłączone

REMONT-Koszary Dragonów

W listopadzie 2017 roku staliśmy się najemcami historycznego obiektu wojskowego, położonego w centralnej części Olsztyna, na terenie dawnych koszar wojskowych przy ulicy Gietkowskiej 9i. W listopadzie 2018 po podjęciu czerwcowej, stosownej uchwały przez Radę Miasta Olsztyna podpisaliśmy umowę najmu obiektu na okres 30 lat.

Przez ostatni rok nasze działania skoncentrowaliśmy na przygotowaniu koncepcji zagospodarowania obiektu, w oparciu o badania i wytyczne konserwatorskie. Obecnie przygotowujemy szczegółowy projekt budowlany remontu części obiektu. Naszym celem jest, by do końca 2021 roku zająć w użytkowanie część budynku, tym samym przenieść tu siedzibę zboru Twoja Przystań. Przed nami wielkie wyzwanie organizacyjne, logistyczne i finansowe.

Nasze działania poprzedziła sprzedaż dawnego budynku Kościoła przy ulicy Obrońców 22, który ze względu na rozwój zboru, nie zaspokajał już naszych podstawowych potrzeb lokalowych. Do sprzedaży doszło w roku 2013. Od tego czasu funkcjonujemy w obiektach wynajmowanych; najpierw przez 2 lata zgromadzaliśmy się w Hotelu Wileńskim, potem wynajęliśmy powierzchnię przy ulicy Pstrowskiego 34 – ale i to miejsce – choć dużo większe – wyczerpuje swoje możliwości lokalowe.

Powierzamy naszą przyszłość przede wszystkim Bogu, przykładając ręce do dobrego dzieła, które – jak wierzymy – On sam prowadzi.

 

Fundusz Remontowy: 88 1940 1076 3031 0113 0010 0000

 

Przelewy międzynarodowe:

Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Banku Credit Agricole, Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:

Odbiorca przelewu: Kościół Zielonoświątkowy „Twoja Przystań” w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 34, 10-602 Olsztyn

Numer konta: PL 88 1940 1076 3031 0113 0010 0000

Tytuł płatności: należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew

Nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:

Credit Agricole Bank Polska SA
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław, Polska

Kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR

Komenarze są wyłączone.