Zbór
to piękne, staropolskie słowo określające lokalny zbór. Na czele zboru, jako pierwszy spośród równych stoi Pastor (pasterz), który przy akceptacji zboru wyrażonej w głosowaniu wprowadzany jest w urząd przez biskupa, prezbiterów bądź innych duchownych kościoła. Pastorem może być wyłącznie mężczyzna. Zgodnie z zaleceniami Apostołów, pastorzy mogą być żonaci. Życie w bezżeństwie jest dopuszczalne, ale nie obowiązkowe. Pastorem nie może zostać osoba rozwiedziona. Duchowni nie używają specjalnych szat liturgicznych. Sporadycznie, przy oficjalnych uroczystościach można spotkać pastora w koloratce. W Kościele nie istniej podział na laikat i duchownych w rozumieniu katolickim. Duchowni (pastorzy, diakoni, prezbiterzy, biskup) nie jest kapłanem. Jedynym kapłanem, czyli pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Nowy Testament zniósł kapłaństwo w tym znaczeniu, zastępując je kapłaństwem powszechnym.

Zbór Twoja Przystań liczy około 200 wiernych.

Tworzą go ludzie w różnym wieku, wykształceniu i statusie majątkowym. Spotkasz wśród nas nauczycieli, wykładowców akademickich, rzemieślników, robotników, przedsiębiorców, artystów, naukowców, lekarzy.  Nasze nabożeństwa chętnie odwiedzają mieszkańcy Olsztyna i okolic. Odwiedzając nas, możesz liczyć na przyjazne, ale nienarzucające się przyjęcie. Nikogo do niczego nie namawiamy, nie agitujemy. Jesteśmy społecznością wolnych ludzi, połączonych wiarą w Boga i Kościół, rozumiany, jako dobrowolną wspólnotę chrześcijan.

Kościół nie pobiera żadnych opłat za śluby, chrzty, pogrzeby czy inne obrzędy. 100% finansów kościoła pochodzi z dobrowolnych ofiar wiernych. Zbór prowadzi przejrzystą politykę finansową. Skarbnik zboru co roku przedkłada zgromadzeniu zboru sprawozdanie finansowe. Wysokość pensji pastora ustala całe zgromadzenie.