Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11.00,
przy ul. Pstrowskiego 34 (os. mazurskie). i trwają ok 90 minut.


Jest to szczególny czas w życiu lokalnego Kościoła.   Przychodzimy, by wzajemnie się zachęcać, wspierać modlitwą, razem uwielbiać Boga wspólnym śpiewem oraz wysłuchać kazania. Nabożeństwa mają swobodną, choć uporządkowaną i godną formę.

Modlitwa w naszym kościele jest szczerą, często spontaniczną rozmową z Bogiem. Uczestnicy nabożeństwa modlą się czasem pojedynczo, nierzadko modlitwa ma też wspólnotowy, dynamiczny charakter. Modląc się, dziękujemy Bogu za zbawienie, wielką dobroć i łaskę jaką nam okazał w Jezusie Chrystusie. Prosimy także o sprawy, które dotykają nas i naszych bliskich na co dzień, wstawiamy się o ludzi chorych i w potrzebie. Spowiadamy się Bogu z naszych grzechów osobiście. Wspólny śpiew przy akompaniamencie instrumentów jest wyrazem naszego uwielbienia i oddawania Bogu należnej chwały. Kazania są centralną częścią nabożeństwa. Ich tematyka dotyczy treści Słowa Bożego i praktycznego zastosowania ich w życiu.

Podczas nabożeństwa, rodzice z małymi dziećmi (do 3 lat), mają możliwość przebywać w żłobkowo-przeszkolnym pomieszczeniu, zwanym potocznie "akwarium", gdzie bez przeszkód mogą uczestniczyć w nabożeństwie, a dzieci w tym czasie zajmują się zabawą.

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (3-5 lat) oraz 6-7 latki mają w drugiej części  nabożeństwa tzw. Szkółkę Niedzielną, czyli zajęcia inspirujące do poznawania Boga oraz Biblii. Udział w nich jest dobrowolny.

Po nabożeństwie mamy zwyczaj spędzania czasu w zborowej kawiarence, rozmawiając przy filiżance kawy, herbaty, a czasem i domowego ciastka.

Naszym pragnieniem jest by wiara w Boga, którą wyznajemy, była kompatybilna z życiem, miała praktyczny i rzeczywisty wymiar, czyli "jak wierzysz- tak żyj".

Nabożeństwa są otwarte dla każdego, kto przychodzi w pokojowych zamiarach. Każdy człowiek, bez względu na swoje poglądy, wyznawaną religię, status społeczny, rasę czy wiek jest mile widziany.

Serdecznie zapraszamy