„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie”

W każdy poniedziałek, o godzinie 19.00, odbywają się w Twojej Przystani spotkania modlitewne (śpiew, modlitwa, rozmowy).
Jest to czas, w którym modlimy się o siebie, ale także o potrzeby osób potrzebujących wsparcia.
Dziękujemy również Bogu za wysłuchane modlitwy, gdyż doświadczamy wielu odpowiedzi oraz inspiracji do życia w relacji z Bogiem w codziennych dniach.

Jeśli potrzebujesz duchowego wsparcia, modlitwy lub rozmowy duszpasterskiej

zapraszamy, przyjdź, to jest to właściwy czas i miejsce, by doświadczyć Bożego działania w swoim życiu.